Ιστορική πρωτιά για Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη!

Μια ιστορική πρωτιά κατάφερε να καταγράψει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καθώς είναι ο πρώτος Υπουργός που υπογράφει ψηφιακά.
Η ψηφιακή υπογραφή Βαρβιτσιώτη μπήκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ψηφιακές διαδικασίες για τους δημόσιους διαγωνισμούς, η διαδικασία προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται υποχρεωτικά πλέον με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας για όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Ο πρώτος διαγωνισμός που με επιτυχία ανέβηκε και τρέχει ηλεκτρονικά εκεί είναι ο διαγωνισμός εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που διενεργεί η ΕΥΣΕΔ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

πηγή: axiaplus

Δεν υπάρχουν σχόλια on " Ιστορική πρωτιά για Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη! "

Leave a Reply